Innbundne utskrifter av dine kurshefter

Er du student ved et av våre italienskkurs i gruppe, deltar med privatundervisning eller fjernstudier via internett, har du tilgang til alle grammatikk- og oppgavesett via din studieportal på internett. Ønsker du imidlertid en utskrift av dine kompendier, så hjelper vi deg gjerne med dette.

Bestiller du flere enn ett kurshefte, gir vi deg 20% rabatt på artikkelsum som beregnes ved utsendelse av faktura.

Klasseromshefte - A1-a

Klasseromshefte, nivå A1-a (grunnkurs)

Italiensk dagbok - caro diario

Italiensk dagbok, tilpasset nivå B2

Grammatikk - Allora, parliamo in italiano!

Italiensk grammatikkompendie tilpasset nybegynner, nivå A1

Frasario / parlør

Frasario / parlør

Arbeidsoppgavesett, Esercizi

Oppgavesett til Grammatica I, tilpasset nybegynner nivå A1

Tommaso_e_Giulia, dialoghi / dialoger

Dialoger tilpasset nivåene A1 - B1