norsk- engelsk- og italienskspråklige bøker

I denne kategorien med brukte bøker finner du bøker om Italia eller temaer relatert til italiensk kultur. Du finner også noen bøker med helt andre temaer, men disse er italienskspråklig. Ta kontakt med oss, dersom du vil vite mer om en bok.

Språk og historie, en oppdagelsesreise - brukt

En oppdagelsesreise gjennom språkets historie - brukt

LATIN - kulturen- historien - språket, brukt

Latin, - kulturen - historien - språket, brukt

Il principe, Niccoló Machiavelli - brukt

Lek med det italienske skriftspråket, kategori: brukt

Alberi - guide pratiche, kategori: brukt

Alberi, en praktisk håndbok for hobbybotanikeren

Water Use and Hydraulics in the Roman City

Bruk av vann i romerske byer, kategori: brukt

Romerinner og romere, Livet i Romerriket, brukt

Romerinner og romere, Livet i Romerriket - brukt

Il manuale della bicicletta felice, kat: brukt

Il manuale della bicicletta felice, kategori: brukt

Gastronomi, til bords med historien - brukt

Gastronomi, til bords med historien - brukt

Latinsk sitatordbok, kategori: brukt

Ordbok latinske sitater, med italiensk forklaring

Le Sette Meraviglie del mondo antico, kat: brukt

Verdens syv underverker - Le Sette Meraviglie del mondo antico

Dannelse, alt det du må vite - brukt

En bok om det europeiske dannelsesbegrepet - brukt

Sult og overflod, La fame e l´abbondanza, k:brukt.

La fame e l´abbondanza - sult og oveflod, kategori: brukt

L´archeologia - forstå arkeologi, kategori: brukt

Capire l´archeologia, forstå arkeologi