Brukte italienske grammatikk- og arbeidsbøker

Her finner du brukte grammatikk- og arbeidsbøker. De fleste er i svært god stand, men du kan i noen tilfeller finne understrekninger eller små notater i enkelte av bøkene. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i og vil vite mer om en spesiell bok.

Italiensk grammatikk (brukt)

Italiensk grammatikk, Kolofon forlag

Fantasmi, - uten lyd-cd

Italiensk novelle, uten lyd-cd, nivå A2

L´ultimo Caravaggio - uten cd

L´ utimo Caravaggio - uten lyd-cd

Linea A, uten lyd-cd (-brukt/skadet)

Linea A, lydbok tilpaset nivå B2, uten CD

Lyd-cd, tilhører boken; Dove Yukio?

Lyd-cd, tilhører lydboken, Dov´è Yukio? - begynnernivå

Lyd-cd, til boken Amore in paradiso

Lyd-cd, tilhører boken, Amore in Paradiso - mellomnivå

Lyd-cd, tilhører boken, Pasta per due

Lyd-cd til lydboken Pasta per due - begynnernivå.

Lyd-cd, til boken, Linea A

Lyd-cd, tilhører lydboken Lina A, - høyere nivåer