Italienske arbeidsbøker med oppgaver og fasit

Prøv en av våre arbeidsbøker. De er tilpasset ulike ferdighetsnivåer, og de fleste har egne oppgavesett med fasit og løsningsforslag. Klikk på artiklen for ytterligere informasjon.

Italia, kultur og samfunn

Bli bedre kjent med det italiensk kultur- og samfunnsliv

Italiensk grammatikk, A1/A2

Italiensk grammatikk, nivå A1-A2

Italiensk grammatikk, B1/B2

Italiensk grammatikk, tilpasset nivåene B1/B2

Italienske preposisjoner, grammatikk og arbeidsbok

Arbeidsbok med grammatikk, øvelser og språkleker.

Praktisk italiensk grammatikk, arbeidsbok

Praktisk italiensk grammatikk - språkleker med fasit.

Italienske pronomen, grammatikk- og arbeidsbok

Italienske pronomen - arbeidsbok med språkleker og fasit

Verbissimo, italienske verb

Italienske verb (med verbliste og bøyningskjema)

Italienske verb, grammatikk og arbeidsbok

Itaienske verb, grammatikk- og arbeidsbok

Italienske ord, arbeidsbok m oppgaver og fasit.

Italienske ord, grammatikk- og arbeidsbok med språkspill og fasit.

Avansert italiensk grammatikk, m. oppgavesett

Italiensk arbeidsbok med oppgaver for øvede.

Totalsum:
    Til kassen
    (0)